Tài nguyên dạy học

free counters

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Anh Dũng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết website

  Bài tập cấu trúc điều khiển.

  Bài toán số 1.1: Tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến N. S = 1 + 2 + … + N. Ví dụ : N = 5, S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 Yêu cầu: Input: N, là số tự nhiên bất kỳ. Output: S, là tổng của các số từ 1 đến N Hướng dẫn: Bài toán được thực hiện qua 3 bước cụ thể như sau: Thông báo nhập liệu, và nhập dữ liệu vào cho N. Tiến...

  Lý thuyết hình học trong toán tin

  1. Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng: a. Điểm (Point): Trong hình học, chúng ta xét trong hệ Đề các xoy, thì một điểm có toạ độ: (x,y). Chính vì thế ta lưu tọa độ một điểm trong một bản ghi Record: Type point = Record x , y : integer ; End ; Point_Chung = Record x ,y : Real ; End ; Chính vì vậy khi xét tới toạ độ của P(x,y) thì ta xét P.x, P.y Chúng ta biết khoảng cách giữa hai điểm P(x1,y1)và Q(x2,y2) trong mặt...

  Code pascal tính thời gian thực hiện chương trình.

  Với Free Pascal: Code: Uses SysUtils; Var t1, t2: TTimeStamp; Begin t1 := DateTimeToTimeStamp(Now); (* Do something *) t2 := DateTimeToTimeStamp(Now); ...